www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 شهریور ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

جدال در پشت صحنه

وزرای ارشاد اسلامی

وقتی وزیر نیستند دهان باز میکنند!
 
 
 
 

 هر وزیر ارشادی که کنار گذاشته می شود و یا کنار می رود، تازه سفره دلش را باز می کند که آن پشت چه خبرها بوده و مردم خبر نداشتند. از جمله وزیر ارشاد اول دولت روحانی "علی جنتی" با همه پشتیبانی که از پدرش احمد جنتی داشت و ملاحظه او را مرتجعین مذهبی می کردند، تازه بعد از کنار رفتن گفت که چگونه زیر فشار امام جمعه ها بوده است. همین فشار و گرفتاری را صالحی امیری که در دوران او نیز مانند دوران علی جنتی فشار روی کنسرت های موسیقی و ... بود، حالا که وزیر نیست در یک مصاحبه گفته است: اداره كشور با حكومت های محلي ميسر نيست، يك رهبر، يك دولت، يك قانون و يك مجلس داریم. دستگاه فرهنگی برای حرکت به سوی آینده، نیارمند استراتژی خاصی است که در آن سلیقه جای ندارد. نظام سیاسی فراز و فرود زیادی دارد. نباید تغییر مدیران سیاسی در حوزه فرهنگ مداخله داشته باشد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 5 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: