www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 شهریور ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اصلاح طلبان داخل و چپ های مهاجر بیاموزند

گفتگو با "سیلی غفار"

سخنگوی حزب "همبستگی ملی افغانستان"
 
 
 
 

 

امریکا می خواهد فصل تازه ای را در جنگ در افغانستان آغاز کند. انگیزه های اصلی این جنگ تازه پشت مقابله با طالبان و داعش پنهان است. یعنی جلوگیری از پیوند چین، پاکستان و افغانستان و ایران با یکدیگر و جلوگیری از اقدامات سیاسی و نظامی تخریبی امریکا علیه جاده ابریشم. در این میان، گفته می شود که مذاکرات پنهانی میان بخشی از طالبان که گفته می شود 40 درصد خاک و قدرت را در افغانستان دراختیار دارد از جانب ایران آغاز شده است. جمهوری اسلامی از هم اکنون با حمایت از بخشی از طالبان در صدد جلوگیری از به قدرت رسیدن داعش و تکفیری ها در افغانستان است. امری که روسیه نیز از بیم جمهوری های دارای مرز مشترک با افغانستان – تاجیکستان، ازبکستان و ...-  با آن موافق است. آن بخش از طالبان که با چین و ایران درحال مذاکره است و از حمایت نوین دولت پاکستان نیز برخوردار است خواهان خروج نظامی امریکا از افغانستان است و این در برابر طرح جدید ترامپ برای گسترش دخالت نظامی درافغانستان به حساب می آید.

تلویزیون فارسی بی بی سی در ارتباط با اخبار مربوط به استراتژی جدید امریکا و ترامپ در افغانستان ظاهرا از دستش در رفته و با یکی از زنان جوان و فعال سیاسی افغانستان در کابل مصاحبه کرده است. او که سخنگوی جوان حزب جدیدالتاسیس "همبستگی ملی افغانستان" است، دراین مصاحبه بصورت قاطع همان نکاتی را مطرح می کند که در بالا خواندید. تسلیم دخالت های هدایت شده گوینده بی بی سی در میان صحبتش نمی شود و حرفش را میزند. او که "سیلی غفار" نام دارد، نکاتی را مطرح می کند که ایکاش بخش وسیعی از اصلاح طلبان سردرگمُ داخل کشور و بخش تقریبا اکثریت چپ های خودباخته مهاجر ایرانی که یاد گرفته اند روی چند صندلی بنشینند و حرف های چند پهلو آن هم به زبانی که برای توده مردم قابل فهم نیست بزنند و منتظر باد شوند که از کدام سو می وزد با دقت آن را گوش کنند. نه فقط گوش کنند، بلکه بیاموزند.

این مصاحبه را یکی از همکاران پیک نت، موفق شد از برنامه 60 دقیقه بی بی سی جدا کرده و روی شبکه یوتیوب قرار دهد که از روی لینک زیر می توانید ببینید و بشنویدمی بینید:


https://www.youtube.com/watch?v=NdpanQeSklc


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 5 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: