www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5 شهریور ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

پیک نت23  آبان 1388

ایست قلبی

پزشک کهریزک
 
 
 
 

 

خبری را به عرض میرسانم: رامین پوراندرجانی پزشک- سربازی که رسیدگی پزشکی به زندانیان کهریزک را برعهده داشت در اثر سکته قلبی در سن 26 سالگی فوتکرد. او را متهم به سهل انگاری در رسیدگی به زندانیان کهریزک کردند تا گناه خود را بشویند. نمیدانم او را کشتند و یا از فشار روحی دچار ایست قلبی شد، ولی این را خوبمیدانم که انسان شریفی بود. شما تنها امید من هستید. بگذارید همه بدانند چگونه جوانان این مملکت از بین می روند. متاسفم که از بیم شناخته شدن نمی توانم اطلاعاتبیشتری بدهم. مراسم تشییع  جنازهاو  در تبریز برگزار شد.

http://pyknet.net/1388/05aban/23/index23.htm

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 5 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: