www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

6 شهریور ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

ورودی نقدی دارند اما خروجی ندارند!

پژوهشکده های مذهبی

که بودجه می گیرند و میخورند

 
 
 
 

 

بودجه های محرمانه فرهنگی در جمهوری اسلامی به کدام نهادها و سازمان ها میرود و خرج چه فعالیت هائی می شود. برخی از این نهاد پوشش فرهنگی دارند اما کارهای دیگری می کنند که ای بسا ممنوعه هم هست!

فقط در قم 723 موسسه و پژوهشگاه و پژوهشکده ثبت شده است. یعنی روی کاغذ است و بودجه هم می گیرد، اما آنها چه می کنند که جز 70 موسسه خروجی علنی ندارند و نظارتی هم بر عملکرد و بودجه آنها وجود ندارد؟

 این موسسه ها و باصطلاح پژوهشکده ها سالانه از دولت بودجه می گیرند و علاوه بر گرفتن پول از بیوت مراجع و خیرین ناخنگی هم به  وجوهات شرعی با مجوز مراجع تقلید می زنند.

آنها در دولت های گذشته بخاطر نفوذ افرادی که پشت این موسسه ها هستند زیر بار نظارت نرفتند و حالا در جریان تدوین و تنظیم بودجه 97 بحث بر سر گرفتن حساب و کتاب از این نهادها شروع شده است. مانند بحث درباره گرفتن مالیات از نهادهای زیر مجموعه بیت رهبری و یا بیوت مراجع!

مجلس در این عرصه به یاری دولت خواهد رفت و یا دولت را تنها خواهد گذاشت تا همین نهادها و موسسات و باصطلاح پژوهشکده ها کفن پوش در قم و تهران علیه دولت راه بیاندازند؟

دشواری های دولت روحانی و راهی که می رود تا به سر منزل برسد یکی دوتا نیست!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 6 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: