www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 شهریور ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

سرشماری از قم شروع شده

چه تعداد زنان ایرانی

شوهران افغانی دارند؟
 
 
 
 

 

چه تعداد زن ایرانی همسر مرد افغان شده اند؟ و چه تعداد فرزند از این پیوندها در ایران متولد شده و شناسنامه دارند و یا ندارند؟

قرار است سرشماری برای پاسخ به این سئوالات بزودی در ایران شروع شود و در ابتدا نیز این سرشماری از استان قم شروع خواهد شد. شهر و استانی که همه نوع اتباع خارجی (افغان و عرب) در آن زیاد است و پیوندهای صیغه ای نوزادانی را به همراه آورده است.

معاون وزارت کار گفته است، صدور کارت هویت برای کودکان زنان ایرانی دارای همسر افغان در کمیسیون لوایح دولت تصویب شده و امیدواریم به زودی در هیات وزیران نیز تصویب شود.

از هفته گذشته سرشماری زنان ایرانی دارای همسر افغان را از استان قم آغاز کردیم و از هفته جاری این سرشماری در کل کشور انجام خواهد شد.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 12 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: