www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

13 شهریور ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

با همراه اول قرارداد بسته شده

صدقه با پیامک

امید تازه کمیته امداد موتلفه
 
 
 
 

 بین کمیته امداد (تحت رهبری حزب موتلفه) با همراه اول یک تفاهم نامه مهم و حیاتی و جهانی منعقد شد. بموجب این تفاهم نامه کسانی که می خوهند صدقه بدهند و در جاده ها و خیابانها و کنار مساجد و امام زاده ها و... صندوق صدقه پیدا نمی کنند می توانند از طریق پیامگیر همراه اول اقدام کنند و صدقه بدهند. مسئول کمیته امداد در مصاحبه ای که به همین مناسبت ترتیب داده بود اضافه کرد: بدین ترتیب  از این پس حساب‌ها شفاف شده و هر کس هر زمان از شبانه‌ روز می‌تواند صدقه بپردازد. (اعتراف به این که تاکنون شفاف نبوده و بخور بخور می کرده اند که البته با سیستم پیامک هم می کنند و جای دلهره و نگرانی نیست!) همراه اول به ما قول داده که از فرستندگان پیامک صدقه کارمزد نگیرد!

(نفس این مصاحبه نشان میدهد که کفگیر به ته دیگ خورده و درآمد کمیته امداد از طریق صدقه خیلی پائین آمده است که متوسل به پیامک شده اند!)


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 13 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: