www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

15 شهریور ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

مصرف و اعتیاد دو روی یک سکه اند

4 میلیون معتاد

روی دست ایران مانده است!
 
 
 
 

 

بموجب تازه ترین آماری که از جانب رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی اعلام شد، بیش از چهار میلیون نفر در ایران مواد مخدر مصرف می کنند.

این آمار گرچه با پرهیز از گفتن "اعتیاد" اعلام شده اما از آنجا که مصرف مواد مخدر یعنی اعتیاد، این رقم را میتوان آمار رسمی اعتیاد در ایران دانست.

یکهزار و 300 کمپ و 21 مرکز تخصصی ترک اعتیاد در کشور فعالند اما هم مقامات و هم مردم میدانند که بسیاری از این مراکز عملا خود تبدیل به یک مرکز کسب در آمد تبدیل شده و داروهائی که برای درمان دریافت می کنند سر از بازار در آورده و خود عامل اشاعه اعتیاد شده است.

می توان مثل کبک سر را زیر برف برد تا زمستان را ندید، اما نمی توان برف و سرمای زمستان را منکر شد. واقعیات در باره کلینک های ترک اعتیاد همان است که نوشتیم. وقتی فساد تا بن دندان نظام  رسوخ کرده، این فساد گریبان نهادهائی مانند نهادهای ترک اعتیاد را هم می گیرد که گرفته است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 15 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: