www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

19 شهریور ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

شکستن سد سانسور

پادرمیانی حسن خمینی برای

انتشار جلد سوم خاطرات یزدی
 
 
 
 

 در روزهای پس از درگذشت دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران، فاش شد که جلد سوم کتاب خاطرات او که عمدتا باز می گردد به دوران قرار داشتن یزدی در کنار آیت الله خمینی در فرانسه براثر مخالفت موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی اجازه انتشار نیافته است. بدنبال انتشار این خبر، رسانه های داخل کشور از قول  محمدجواد مظفر، مدیر انتشارات کویر که ناشر خاطرات مرحوم ابراهیم یزدی است، اطلاع دادند که «با دستور آقای حسن خمینی، قرار است در هفته آینده این انتشاراتی با مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی جلسه‌ای برگزار کنند تا مسئله را با مشارکت و همدلی و به طور دوستانه حل کنند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 19 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: