www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 شهریور ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

تحولات مثبت را به حساب فشار مردم بگذارید

تغییر شرایط حصر

برای ملاقات خانوادگی موسوی

 
 
 
 

بدنبال اعتصاب غذای چند ساعته شیخ مهدی کروبی که منجر به تحقق یکی از دو خواست او مبنی بر خروج نیروهای امنیتی از محل حصر شد، خبرهائی درباره تسهیلاتی رسیده است که برای ملاقات خانوادگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد قائل شده اند. این خبرها مغایرت دارد با دروغ ها و خالی بندی هائی که امثال محسنی اژه ای و یا سردار ضرغامی کرده و هر نوع تغییری در شرایط حصر را منکر شده اند.

در مورد ملاقات خانوادگی با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد این تغییر ایجاد شده که از این پس ملاقات هفتگی به جای خانه امن مجاور منزل میرحسین و رهنورد در محل سکونت ایشان انجام می شود.

بخشی از خانه شامل بخشی از اتاق ها راهروها، تاسیسات و پشت بام هنوز در اشغال ماموران است. بیشتر پنجره‌ها جوش داده شده و قفل درها در اختیار ماموران است. با پیگری و همدلی دکتر هاشمی وزیر بهداشت پزشک معتمد خانواده و وزارت بهداشت درمان و مراقبت پزشکی موسوی و زهرا رهنورد را برعهده گرفته اند. تلوزیون و روزنامه در اختیار آنها قرار می گیرد و به همین دلیل گفته می شود موسوی کاملا در جریان مسائل کشور است.

(باید توجه کرد و گفت که این تغییرات زیر فشار مردم به حکومت بوجود آمده و به همین دلیل نباید بیم داشت از انتشار آنها به این دلیل که خبر به نفع حکومت است زیرا اینگونه برداشت می شود که شرایط حصر خوب شده است.)


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 21 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: