www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22 شهریور ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اینست چهره امروز مدارس

دانش آموزانی افسرده

با شکم های برآمده!

 
 
 
 

 

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

در بررسی تعدادی از مدارس توسط 54 دانشگاه علوم پزشکی مشخص شد شیوع چاقی در دانش‌آموزان مدارس شهری دو برابر مدارس روستایی است.

21  درصد دانش‌آموزان پسر و 20 درصد دانش ‌آموزان دختر چاقی شکمی دارند. 13.7 درصد آنها فقط 30 دقیقه در روز فعالیت فیزیکی دارند و 7.4 درصد هیچ فعالیتی ندارند.

وزیر آموزش و پرورش نیز در ستاد عالی فعالیت های ورزش دانش آموزی گفت:

سرزندگی و شادی در مدرسه بسیار کم است. مدارس ما از شادابی و نشاط فاصله گرفته‌اند و این فاصله در حال افزایش است. تربیت بدنی و ورزش نشاط آور است اما امکانات در این زمینه کم است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 22 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: