www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 شهریور ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

تازه عمامه ای ها

با لباس درخیابان ظاهر نمی شوند

 
 
 
 

 

بعضی ضرب المثل ها را باید با آب طلا نوشت و این روزها سردر حوزه های علمیه نصب کرد. البته اگر طمع به طلایش نکنند! از جمله این ضرب المثل "آش آنقدر شوره که آشپز هم فهمیده" در توصیف و تحلیل این جمله قصار وتاریخی آیت الله مصباح یزدی که دیروز در روزنامه ارگان ایشان "پرتو" منتشر شد: "بهانه گیری های عده ای از طلاب برای خودداری از پوشیدن لباس روحانیت به دلیل عملکرد برخی روحانیون است که سبب شده تا مردم به روحانیت بدبین شوند."

از این اعتراف صریح تر آن هم از دهان کسی که خود نقش مهمی در برانگیختن نفرت و انزجار مردم شده نمی شد که حتی طلبه هائی که عمامه سرشان گذاشته می شود هم این روزها یا برای فرار از چشم غره مردم کوچه و بازار و یا ترس از افتادن به چنگ مردم در یک کوشه کنار خلوت شهر و یا عبور تاکسی و سوار نکردن آنها و یا متلک ها نیش دار مردم و... عطای لباس روحانیت را به لقایش بخشیده اند و آن را نمی پوشند. مراجع هم که از خانه ها و بیت هایشان بیرون نمی آیند. از جمله خود مصباح یزدی و دیگرانی مثل مکارم و بقیه. رهبر هم که حسابش را از مردم جدا کرده و اصلا با آنها کاری ندارد. دراین میان طلبه ها و تازه عمامه دار شده ها ترجیح میدهند با عبا و عمامه برای خرید نان و ماست و گوشت بیرون نروند و چوب استادانشان را آنها نخورند!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 25 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: