www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 شهریور ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

مسئولین این کانال ها لنگه کفش نخورده اند

از کانال تلگرام

ارشاد "چند همسری" شروع شده

 
 
 
 

 

چندین کانال تلگرامی کار تبلیغ چندهمسری و ترویج آن در جامعه را گسترش داده اند. از جمله کانال های «سنت اهل بیت» و «فرهنگ ناب» . یک آقا و دو خانم کنار هم خوشحال و خندان بر سر سفره عقد، دو خانم یک آقا را راهی جبهه می‌کنند.  

داستان های کوتاه از تجربیات خوب، نامه‌های مردان برای همسرشان که با این موضوع کوتاه بیایند همه و همه قرار است یک حرف را بزنند، این که زنان باید با چندهمسری مردان‌شان کنار بیایند. ادمین یکی از این کانال های تلگرامی که در حال حاضر در شهر قم طلبه است و طبق گفته خودش مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت رسانه را دارد و مسئول پاسخگویی به سوالات این کانال تلگرامی است به خبرگزاری مهر گفته است:

من خود فعلا یک همسر دارم. اما در سفری که به یکی از مناطق محروم کرمان داشتیم متوجه شدیم که تعدادی از دختران از سن متعارف ازدواج در آن منطقه گذشته و به مجرد قطعی رسیده‌اند. طبق آمار رسمی آقای دکتر محزون از سازمان ثبت احوال تعداد دختران ۳۰ تا ۴۹ سال مجرد در کشور حدود ۹۰۰ هزارنفر است ولی پسران مجرد در این بازه سنی تنها ۳۲۰ هزار نفر است. این دختران شانس ازدواج برای همسر اول شدن کمی دارند. اما با جا افتادن فرهنگ تعدد زوجات می توانند ازدواج کنند. نتیجه طبیعی این آمار و وضعیت مطالعه میدانی ما این است که بهترین راهکار برای ازدواج پیردختران و یا بیوه‌ها و مطلقه‌ها رواج تعدد زوجات است.»

ریشه بسیاری از طلاقها همین بی توجهی به فرهنگ تعدد زوجات و بی توجهی به جامعه دختران و زنان مجرد هست. با مراجعه به دادگاه ها درمی یابید که بسیاری مردان ما در اثر دلباختگی به یک زن یا دختر دیگر دارند از همسر اولش جدا می‌شود، در حالیکه اگر فرهنگ تعدد زوجات جا می افتاد، او همسر اولش را رها نمیکرد، بلکه همسر دیگری به زندگانی اش اضافه می‌کرد.  اگر زنان جامعه ما بدانند این حکم، حکم خداست و زمینه ساز سلوک و تقرب الهی اون ها، اونوقت به سمت پذیرش این سنت الهی و حفظ زندگی خواهند رفت.»

غفلت گزارشگر اینست که بعد از مصاحبه با این طلبه یک همسری نرفته سراغ همسر او و نظر وی را برای تقرب الهی و قبول یک زن دیگر برای شوهرش سئوال کند! تا ببینیم مرگ فقط برای همسایه خوب است و یا برای صاحبخانه هم خوب است؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 28 شهریور

 
 

اشتراک گذاری: