www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

اول مرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

این خبرها را باید رهبر و امام جمعه ها بخوانند

پسربچه ها و دختر بچه ها

چرا به دام تجاوز می افتند؟

 
 
 
 

 

سند آموزشی 30- 20 یونسکو که رهبر جمهوری اسلامی قبول آن توسط دولت را پیراهن عثمان کرد و امام جمعه نیز مثل طوطی حرف های او را تکرار کردند می گوید در مدارس باید به کودکان خود شناسی جنسی را آموزش داد، برای پیشگیری از انواع بیماری ها و تجاوزهای جنسی باید به کودکان  آموزش جنسی داد. اینها از نظر امام جمعه ها و رهبر منکر است و بسیج باید "آتش به اختیار" علیه اجرای این سند وارد عمل شود. حال ببینیم واقعیت در جامعه چه می گوید:

رئیس اورژانس اجتماعی جمهوری اسلامی می گوید: کودکان باید قدرت ابراز وجود و نه گفتن در مقابل آزارهای جنسی (بخوانید تجاوز جنسی، بخوانید فاجعه قتل آتنا را، بخوانید بچه بازی گسترده در ایران را) را بیاموزند و باید آموزش داده شوند تا در صورت آزار جنسی بدون ترس از تهدیدات، موضوع را به والدین و بزرگ ترهای خود بگویند. والدین باید به کودکان آموزش دهند که موارد و مشکلات آزارهای جنسی خود را با بزرگ ترهای خود در میان بگذارند چرا که برخی گاهی از کودکان، سوءاستفاده و کودکان را تهدید می کنند که اگر به کسی خبر بدهی ، آبروی خانواده خواهد رفت. این تهدیدات موجب می شود که متاسفانه گاهی سال ها تعرض به کودک ادامه یابد. به کودکان باید آموزش داده شود که کسی حق ندارد به نقاط خصوصی بدن آنان دست بزند و از آنان سوء استفاده کند چرا که در بسیاری از موارد ، تجاوز کامل اتفاق نمی افتد و سوء استفاده کنندگان از این طریق به اهداف شوم خود دست می یابند. متاسفانه اغلب سوء استفاده از کودکان توسط اشخاصی صورت می گیرد که خانواده آنها را می شناسد. (ایشان معلم قرآن که به شاگردان خود تجاوز می کرد را فراموش کرده است!)

آزاردهندگان جنسی کودکان حتی گاهی داخل خانواده هستند. والدین نباید کودکان را با کسی تنها بگذارند چرا که ممکن است سوء استفاده جنسی پیش بیاید.

از دو هزار و 765 مورد گزارش شده کودک آزاری به مراکز حضوری اورژانس اجتماعی ، 80 کودک مورد سوء استفاده جنسی و 24 کودک هم مورد سوء استفاده جنسی و هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند و تعداد پسر و دختر مورد سوء استفاده جنسی، برابر بوده به آن معنا که پسران نیز در معرض تهدید سوء استفاده جنسی قرار دارند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت اول مرداد

 
 

اشتراک گذاری: