www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

5  مرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

موسوی باید در حصر بماند و بقائی آزاد شود

احمدی نژاد با پرونده تخلف

60 هزار میلیارد تومانی آزاد است

 
 
 
 

 

حمید بقائی معاون احمدی نژاد با تودیع وثیقه از زندان بیرون آمد. چند روزی در بازداشت بود و دیگر هیچ. قوه قضائیه همه نوع دلیلی در باره بازداشت و آزادی بقائی می تواند ارائه کند اما مردم میدانند که بقائی به همان دلیل باید آزاد می شد که میرحسین موسوی باید در حصر بماند. مسئله بسیار ساده است: دولت احمدی نژاد مورد حمایت کامل رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه و امام جمعه ها بود و حتی برای بقای او در 4 سال دوم، علیه رای میرحسین موسوی کودتا کردند. یعنی برای بقای فاسد ترین و بی لیاقت ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی. بنابراین ادامه بازداشت بقائی تا محاکمه وی یعنی باز شدن پرونده احمدی نژاد و بازشدن پرونده احمدی نژاد یعنی باز شدن فتنه واقعی و خاتمه حصر میرحسین موسوی. نه تنها خاتمه حصر او، بلکه آزاد شدن آن که فاجعه را پیش بینی کرد و در تلویزیون بارها گفت اما به گوش رهبر نرفت و شد آنچه که بدست بی تدبیر او انجام شد.

پرونده احمدی نژاد یعنی رسیدگی به تخلف ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت دهم و تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی شخص احمدی نژاد.

این ارقام را صادقی نماینده شجاع مجلس اعلام کرده است. همان نماینده ای که نترسید و پای حرف خود درباره حساب های بانکی رئیس قوه قضائیه ایستاد.

صادقی می گوید: کجا بودند نهادهای نظارتی در زمان احمدی نژاد؟ حتی دادستان دیوان محاسبات در جمع اعضای فراکسیون شفاف‌ سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی همین ارقام را درباره تخلف ها اعلام و آن را قبول کرد. مجلس باید اسناد این تخلف‌های هنگفت را از دیوان محاسبات و رئیس این دیوان درخواست کند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 5 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: