www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

7  مرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

گره حصر موسوی

و کروبی در کجا کورشده؟

 
 
 
 

 

آقای خامنه ای نیز مانند همه دیگران پیش و پس از انقلاب 57 از این جهان رخت برخواهد بست. از او کارنامه ای باقی می ماند که امروز جرات نمی کنند به آن اشاره کنند، اما پس از او این کارنامه باز خواهد شد. هیچکس در این زمینه تردید ندارد. تاریخ قاضی القضاتی است که با رشوه و سرنیزه نیز نمی توان آن را مرعوب کرد و یا خرید. برگ هائی از کارنامه آقای خامنه ای حمایت فاجعه بار او از احمدی نژاد و فاسد ترین دولتی است که تحت حمایت ایشان 8 سال بر ایران حاکم شد و بقول آقای حجاریان در تازه ترین مصاحبه اش، ویرانه ای از خود باقی گذاشت که روحانی 4 سال فقط خاک برداری از این ویرانه کرد تا شاید بتوان روی این ویرانه بنای نوینی را ساخت. همه آنها که از دولت و شخص احمدی نژاد حمایت کردند – از جمله رهبر جمهوری اسلامی- بر سر راه این خاکبرداری و بنای نوین 4 سال سنگ اندازی کردند و هنوز هم می کنند. حصر موسوی و کروبی دو برگ از دفتر حمایت آقای خامنه ای از دولت احمدی نژاد و بخش مهمی از کارنامه ایشان است. ایشان اگر پایگاه مردمی آقای خمینی را داشت می توانست مانند او که بارها در باره عملکردهایش گفت "اشتباه کردم" می تواند بگوید اشتباه کردم (که عادت ندارد به بیان این جمله) اما نمی تواند بگوید نمی دانستم! نمی تواند زیرا میرحسین موسوی در مناظره های تلویزیونی انتخابات 88 همه آنچه در 4 سال اول روی داده بود و 4 سال دیگر نیز می خواست تداوم یابد را گفت و ملت بخاطر دارد. شیخ مهدی کروبی نیز گفت آنچه را پیش بینی می کرد. نه موسوی و کروبی، نه خامنه ای و نه هیچکس دیگری عمر نوح ندارد. چنان که هاشمی رفسنجانی نداشت. آنچه می ماند کارنامه ایست که نه تنها تاریخ درباره آن قضاوت می کند، که مردم در قید حیات امروز ایران هم درباره آن قضاوت خود را دارند. ما با این تعبیر که آقای خامنه ای بدلیل خوی کینه توزانه خود با خاتمه حصر مخالف است موافق نیستیم. ایشان از نفوذ کلام موسوی و کروبی در میان مردم و حقانیت گفته های آنها در آن مناظره های تاریخی انتخاباتی و مقایسه آن گفته ها با وضع بحرانی امروز ایران بیم دارد. از برقرار شدن دوباره ارتباط مستقیم آنها با مردم بیم دارد. گره کور در اینجاست!

)تاریخ این عکس 6 مرداد، پس از عمل رگهای قلب کروبی در بیمارستان است)


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 7 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: