www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

10  مرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اگر راست میگویند دادگاه علنی تشکیل بدهند

برای خالی کردن دل

احمدی نژاد توپ در کردند

 
 
 
 

 

بدنبال آزادی بقائی از زندان و مظلوم نمائی هائی که باند احمدی نژاد راه انداخته اند دیوان محاسبات اعلام کرد که احمدی نژاد در ۷ پرونده محکوم شده؛ که یک مورد آن ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان، و مورد دوم ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است.

دادستان دیوان محاسبات شرح کشافی درباره رسیدگی به پرونده های احمدی نژاد و محکومیت او به محرومیت از بازگشت به مقام حکومتی داده است. همه میدانند که این توپ را در کرده اند تا احمدی نژاد بیش از این پایش را از گلیمش درازتر نکند و با خود زنی، یک چیزهائی نگوید که ممنوعه است. از جمله درباره کودتای 88 که اگر چنین کند پیچ به عمامه رهبر و خیلی ها باقی نمی ماند. آیا خود را آماده رفتن به زندان می کند و درباره کودتا لب می گشاید؟ تمام بیم آقایان که کار را به تهدید احمدی نژاد کشانده اند همین است. احمدی نژاد هم عمیقا از بیم و هراس رهبر و زیر مجموعه هایش با خبر است و میداند که این بزرگترین ضعف آنهاست. این که خود را قربانی کند و بگوید من را در سال 88 با کودتا علیه موسوی بر سر پست ریاست جمهوری نگهداشتند. این که وزارت کشور "سردار محصولی" گزارش آراء واقعی را که در آن موسوی با 19 میلیون برنده انتخابات بود را به بیت رهبری فرستاد و از رهبر کسب تکلیف برای اعلام آن کرد. این که دستگیری های آستانه انتخابات 88 و پس از کودتای 88 تماما زیر نظر بیت رهبری و مجتبی خامنه ای انجام شد. این که همه اسناد مربوطه را در دورانی که سرپرست وزارت اطلاعات بود با خود بیرون برده و مخفی کرده و می تواند آنها را منتشر کند. آن قدرتی که به بقائی اجازه داد بعد از آزادی در مقابل زندان فیلم پر کند و چند بار بگوید "محسنی اژه ای دروغگوست و وقتی وزیر اطلاعات بود هم دروغ می گفت" بدلیل دراختیار داشتن همین اسناد و مدارک وزارت اطلاعات است.

دادستان دیوان محاسبات برای احمدی نژاد توپ در کرده والا هدفش آگاه کردن مردم و فاش ساختن عمق فاجعه 8 ساله نیست که اگر بود راس هرم حاکمیت باید با محاکمه علنی او موافقت می کرد. امری که اتفاق نخواهد افتاد زیرا برنده قطعی آن محاکمه میرحسین موسوی و محکوم قطعی آن شخص علی خامنه ایست و احمدی نژاد هم پادوی ماجراها.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 10 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: