www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12  مرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

ج. اسلامی تخم نفرت

در عراق پخش کرده است!

 
 
 
 

 خبر رسیده که مقتدا صدر رهبر یکی از گروه‌های شیعه عراقی به عربستان سفر و با ولیعهد آن کشور دیدار کرده و سخنگوی وی نیز مطالبی را علیه ایران بر زبان رانده است. از سوی دیگر عمار حکیم نیز از ریاست مجلس اعلای انقلاب اسلامی که جمهوری اسلامی پایه گذار آن بود استعفا کرد و حزبی تازه برای خود تشکیل داد.

کسانی که در ماه‌های اخیر برای سیاحت یا زیارت به عراق سفر کرده‌اند از یکسو وضعیت وحشتناک مردم عراق را که با وجود درآمد نفتی آن در کنار بارگاه‌های پرشکوه امامان در فقر و کثافت غوطه می‌خورند و از سوی دیگر نفرت فزاینده مردم عراق نسبت به جمهوری اسلامی را یادآور می‌شوند. تا به امروز تصور می‌شد که نفرت از جمهوری اسلامی ویژه اهل سنت عراق است ولی اکنون معلوم شده که این نفرت در بین اکثریت شیعه نیز وسیعا رواج یافته است. مواضع جدید مقتدی صدر و عمار حکیم در واقع بازتاب این نفرت فزاینده و کوشش برای جدا کردن حساب خود از جمهوری اسلامی است. ما بموجب گزارش های مستند و مستقیمی که از طرف نیروهای ملی و پیشرو عراق بدستمان رسیده این قضاوت را منتشر می کنیم.

جمهوری اسلامی بجای آنکه به مردم عراق مانند مردمی که با ما تاریخی جدایی ناپذیر دارند؛ کشوری که بابل و تیسفون در آن قرار داشته و بخش‌هایی از آن، حتی بغداد تا همین دوران صفویه جزیی از ایران بوده؛ مردمی که چند دهه زیر بار دیکتاتوری صدام حسین و سپس تحریم و جنگ مصیبت کشیده اند؛ بعنوان دوست و همسایه نگاه کند به عراق مانند یک مستعمره، یک بازار صادراتی نگاه می‌کند. جمهوری اسلامی تصور کرده اگر هزینه‌های عظیم را از جیب مردم ایران و به زیان مردم عراق خرج بارگاه‌های امامان شیعه کند در قلب مردم عراق نفوذ می‌کند در حالیکه مردم عراق در درجه اول می‌خواهند از فقر و کثافت بیرون بیایند و با آنها مانند یک ملت برابر رفتار شود. به همین دلیل، بارگاه سازی به نفرت و حتی کینه و دشمنی مردم عراق نسبت به جمهوری اسلامی انجامیده و ای بسا این کینه بتدریج به تقابل با مردم ایران بیانجامد و این همان نتیجه ایست که امریکا و ناتو در عراق روی آن حساب باز کرده اند. اگر نوع مناسبات با عراق تغییر نکند باید منتظر میوه تلخ درخت سوءظن بین دو ملت ایران و عراق بود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 12 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: