www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

14  مرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

ایا مردم همه آنها را می شناسند؟

این 6 فقیه شورای نگهبان

شده اند یک قوه در کنار سه قوه

 
 
 

 

 

این ابلاغیه مهم است نه به این دلیل که شورای نگهبان روحانی را تنفیذ فرموده، بلکه به آن دلیل که نام 6 فقیه شورای نگهبان را پای این حکم می خوانید. فقهائی که اکثریت مردم نه با نام و نه با چهره آنان آشنا هستند و نه میدانند آنها چه می کنند. آن هم در نهادی که در حد داشتن یک سیاهی لشکر 600 هزار نفره برای نظارت بر صندوق های رای و تائید صلاحیت ها در سراسر ایران و روابط عمومی و سخنگو و خلاصه انواع تشکیلات مجهز شده و خودش شده یک قوه جدید در کنار سه قوه دیگر. چنان که در مراسم تنفیذ احمد جنتی دبیر این شورا شانه به شانه مسئولین سه قوه ایستاد. در میان این شش امضاء امضای شیخ محمد یزدی را می بینید. همان که در انتخابات مجلس خبرگان از تهران خود را نامزد کرد اما در لیست هاشمی رفسنجانی جای نگرفت و بزرگترین بازنده آن انتخابات شد و کرسی ریاست مجلس خبرگان را از دست داد. از آن کرسی افتاد اما در کرسی شورای نگهبان باقی ماند. آن انتخابات خبرگان و آن نتایجی که بدست آمد و موجب حذف و طرد شیخ محمد یزدی و شیخ مصباح یزدی شد، می گویند به قیمت جان هاشمی تمام شد!!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 14 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: