www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

 15 مرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اینست ماهیت قوه قضائیه

آب تربت بر سر

مهاجمین به سفارت عربستان!
 
 
 
 

 

حل مناقشه میان عربستان و جمهوری اسلامی به آن می ماند که کسی با سوزن بخواهد چاه بکند. علیرغم همه زیرکی ظریف و گشاده روئی حکومت برای فرستادن یک لشکر حاجی پولدار به عربستان، هنوز گشایشی حاصل نشده است. بویژه که ماجرای قطر هم به جنگ یمن افزوده شده است. در این میان آنها که در تهران و مشهد سفارت و کنسولگری عربستان را غارت کردند و آتش زدند و گفته می شود در پناه قالیباف شهردار تهران بودند همچنان در پناه اند. از آن ماجرا 10 نفر را دستگیر کردند که نمی گویند وابسته به کدام نهاد نظامی بودند اما همه میدانند که همان لباس شخصی ها وابسته به سپاه و بسیج اند. این 10 نفر را که بزرگترین چالش دیپلماتیک را با عربستان بوجود آوردند و در حقیقت یک جورهائی ماموریت اجرا کردند باصطلاح محاکمه کردند. حکم مضحک دادگاه را بخوانید:

پنج نفر به شش ماه حبس و پنج نفر نیز به سه ماه حبس محکوم شدند. یعنی هیچ! دوران بازداشت را تبدیل کردن به دوران محکومیت و آزادشان کردند تا بازگردند به واحدهای نظامی که قبلا در آنها بودند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 15 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: