www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

18  مرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

دائی کربلائی، سکینه گنده، لیلا وسپا

پیچیده ترین مافیای گدائی

تهران را در اختیار دارد!

 
 
 
 

 

 پیچیده ترین مافیای گدائی در جهان در تهران حکومت می کند! این را روزنامه همشهری مدعی شده و اضافه کرده است:

 تهران را برای گدائی، منطقه بندی کرده و گداها"پاچال گدایی" دارند. گدای میدان انقلاب، حق ورود به میدان امام حسین را ندارد. جلوی در امام زاده صالح و حرم عبدالعظیم و میدان های شلوغ، سرقفلی دارد و سالی ١٠ میلیون تومان باید سرقفلی بدهند تا بتوانند گدایی كنند و البته گداهای كوچه پس كوچه ها، بی جوازند. گداهای اتوبوس، مترو، بقاع و بهشت زهرا هم با هم فرق دارند.

این مافیا در تهران  ٧ سركرده دارد و گدائی نیست که به این 7 گروه وصل نباشد.

درت خالدار، دایی كربلایی، سكینه گُنده و لیلا وسپا، سرپل گدائی در تهران هستند. گداهائی دستشان به سوی مردم دراز می شود كه از استاد دانشگاه بیشتر درآمد دارند، گاهی روزی ٤ میلیون تومان! گدایی دستگیر شد که از داخل لحاف رواندازش ١٠٠ میلیون تومان اسكناس خارج شد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 18 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: