www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

23  مرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

دولت دوم روحانی

کابینه شخص رهبر است!

 
 
 
 

بحث درباره وزرائی که روحانی به مجلس معرفی کرده از فردا شروع می شود. این که چه کسانی تائید و یا رد شوند موضوع و مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی اینست که این کابینه را میتوان کابینه آقای خامنه ای دانست. نه تنها تک تک وزرا با تائید و پیشنهاد وی انتخاب شده اند، بلکه معاونان رئیس جمهور را نیز آقای خامنه ای تعیین و یا پیشنهاد کرده است. نه تنها این، بلکه وزیر کشور که بدستور شخص رهبر در کابینه روحانی ابقاء شده در باره انتخاب استانداران باید یک گزارش تفصیلی به بیت رهبری بدهد تا در صورت تائید اقدام شود. گفته می شود در سفر کوتاه روحانی به مشهد برای تعیین تکلیفی کابینه و در جلسه ای که با رهبر داشته، علی خامنه ای می گوید رحمانی فضلی باید وزیر کشور بماند و زنگنه هم باید برود. سرانجام بر سر ماندن زنگنه به تفاهم می رسند و بر سر رحمانی فضلی روحانی دستور رهبر را حکم حکومتی تلقی می کند. دلیل اصلی کنار ماندن خانم ها امین زاده و مولاوردی از ترکیب کابینه و عدم معرفی وزیر زن به مجلس مخالف رهبر بوده است. باز، در جلسه مشهد روحانی می گوید در گذشته رسم بر این نبوده که معاونان رئیس جمهوری باید با نظر شما تعیین شوند. خامنه ای می گوید "اگر در گذشته هم نبوده، الان هست!"

این که آقای خامنه ای خود زیر کدام فشارها و از بیم کدام واکنش ها کابینه تعیین کرده و یا نظرات شخصی خود را تحمیل کرده یک بحث است، اما بحث دیگر که اصلی تر هم هست اینست که این کابینه، کابینه آقای خامنه ایست و هر ناکارآمدی دولت متوجه شخص اوست. این آن واقعیاتی است که بتدریج و به اشکال مختلف توسط مطبوعات و یا برخی رسانه ها صریح یا با اشاره در آینده طرح خواهد شد. دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 23 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: