www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26  مرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

توپ کابینه روحانی

در زمین بیت رهبری است

 
 
 
 

 

بخش مهمی از دیپلماسی "اشارات غیر مستقیم" است. یعنی به "در" بگی که "دیوار" بشنود. در چین و ایران، دیپلماسی با همین "علم اشاره"، آغشته است به ضرب المثل ها و اگر گفتگوئی داخلی باشد برخی ابیات و مصرع ابیات شعرای ایران که خود یک گنجینه است. در میان روحانیون و حکومتیان ایران هم گهگاه این زبان به گوش می رسد. آقای خمینی سر آمد روحانیون از این نظر بود و بسیار زیرکانه می توانست از ضرب المثل ها و اشعار و داستانها برای گفتن حرف های پنهانش استفاده کند. او بویژه از داستان های مثنوی مولوی بسیار بموقع و خوب مدد می گرفت. روزی که پیغام مفتی اعظم الازهر مصر را برایش آوردند تا گروگانهای امریکائی را آزاد کند گفت: مفتی، مفت حرف می زند، اما مفتی حرف نمی زند". روز اول حمله ارتش عراق به ایران گفت: شیر پیر هم وقتی از ترس بقیه شیرها عقب عقب می رود، نعره ای می کشد اما بادی هم از خودش خارج می کند" (داستانی از مولوی). از میان حکومتیان و روحانیون حکومتی، ظاهرا حسن روحانی از این هنر بهره دارد. در مناطره های تلویزیونی این را همراه با حضور ذهن نشان داد و در همین روزها که بحث کابینه است از همین فن "به در میگم که دیوار گوش کنه" استفاده می کند. دیروز گفت که لیست وزرا را با مقام رهبری مشورت نکرده ام. و این آشکار بود که زیر فشار چنین می گوید زیرا دفتر رهبری خودش اطلاعیه داده که 4 وزیر را رهبر انتخاب می کند و در باره چند وزارت خانه هم پیشنهاد می دهد. یک روز جلوتر نیز درمجلس گفت که دلش می خواست سه زن در کابینه بودند اما نشد!" همه میدانند چه کسی نگذاشت. شاید رهبر هم از ترس جنجال های بعدی با حضور زنان در کابینه، حتی در حد یک وزیر زن شبیه حضور وزیر بهداشت در کابینه احمدی نژاد مخالفت کرد اما بهرحال او با این دل خواسته و تمایل روحانی مخالفت کرد. روحانی می خواهد بگوید که هر چه رهبر گفت قبول کرد تا هیچ بهانه ای برای کارشکنی در کار دولت نباشد. حالا این گوی و این میدان!

با آگاهی از همین همآهنگی و قبول نظر رهبر است که روز گذشته یکبار دیگر روزنامه رسالت که پدرخوانده جناح راست حکومتی و بانگ امام جمعه هاست قلم به ستایش از لیست وزرا گشود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 26 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: