www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

26  مرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

ننگی ابدی برای آقای خامنه ای

مرگ پر هزینه

شیخ مهدی کروبی درحصر

 
 
 
 

خبر اقدام به اعتصاب خشک شیخ مهدی کروبی، از بعد از ظهر دیروز به یک بمب خبری تبدیل شد. همه نگران وضع جسمی او و در عین حال تحسین این جسارت و پایمردی. این تصمیم کروبی آن خوابی را آشفته کرد که برای کروبی و موسوی دیده اند. یعنی مرگ آرام آنها در حصر و دفن امنیتی آنها در یک گوشه ای و ایجاد مدتی فضای رعب و وحشت در خیابانها برای جلوگیری از اعتراض مردم.

کروبی این خواب را آشفته کرد و نشان داد که می خواهد مرگ در حصر را با هزینه ای سنگینی بر دوش رهبر جمهوری اسلامی بگذارد. همسر وی در مصاحبه ای که بعد از این خبر بصورت وسیع روی شبکه های اجتماعی منتشر شد گفت که آقای کروبی خواهان محاکمه خویش در یک دادگاه علنی است واین را از ابتدا هم گفته اما تن به این خواست او نمیدهند. او گفت که آقای کروبی گفته برای شکستن اعتصاب خشک خود، در گام اول باید ماموران امنیتی از خانه اش بروند بیرون و بساط فیلم و شنود را جمع کنند.

اعتصاب کروبی و سرانجام حصر میرحسین موسوی و همسرش به هرجا که ختم شود، ننگ زندانی کردن نخست وزیر و رئیس مجلس در یک خانه امنیتی و امنیتی زده، هرگز از دامن جمهوری اسلامی پاک نخواهد شد بویژه اگر این لکه ننگ با مرگ آنها در حصر آغشته شود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 26 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: