www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

31  مرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

جنگ و تقابل رقبا

برای نشستن جای خامنه ای

 
 
 
 

قوه قضائیه، حداقل دو دهه است که به عنوان کانون تمام توطئه ها و تشنج آفرینی ها از یکسو، و حمایت آشکار و پنهان از دزدان و غاراتگران حکومتی از سوی دیگر عمل می کند. این قوه با نهادهای امنیتی سپاه و بیت رهبری پیوند دارد و برای خود حریمی از این نظر ساخته که زیر پوشش آن عمیق ترین فساد و رشوه خواری و حق کشی و ... رشد کرده است. حالا و در سرازیری حیات و رهبری آقای خامنه ای رئیس و معاون اول این قوه که خواب جانشینی دیده اند، با امثال علم الهدا و دامادش رئیسی در مشهد رقابتی را پیش می برند که کانون آن تقابل با روحانی بعنوان رقیب و آتش بیاری برای معرکه های چهار سالی است که او در پیش دارد. سر هاشمی زیر آب رفت، موسوی را می خواهند در حصر بکشند و برای سر محمد خاتمی هم نقشه دارند. شک نیست که چنین نقشه ای را دارند. همانگونه که برای هاشمی داشتند. ماجرای اعتصاب غذای کوتاه مدت شیخ مهدی کروبی که می رفت تا مرگ در حصر را تبدیل به ضربه ای جبران ناشدنی به این باند و شخص آقای خامنه ای بکند، خاتمه یافته و حرف درست را دراین ارتباط اسحاق جهانگیری در پایان جلسه روز گذشته هیات دولت جدید زد و به خبرنگاران گفت که اجازه بدهند اخبار دقیق تر را مقامات امنیتی اعلام کنند. این سخنان درجهت کاهش تشنج و حفظ آرامش شکننده جامعه بود. در مقابل شیخ محسنی اژه ای که با دندان عاریه گوشت تن عیسی سحرخیز را درجلسه مطبوعات در وزارت ارشاد گاز گرفت و برای سر او قندان پرتاب کرد و نا متعادل بودن روان خود را از همان زمان آشکار کرد، در کنفرانس خبری روز گذشته خود با تندی به خبرنگاران گفت که هیچ تغییر در وضع کروبی ایجاد نشده و او همچنان در حصر امنیتی است. او آن را نمی خواهد که جهانگیری می خواهد. دومی کاهش تشنج و حل مسئله حصر را دنبال می کند و می خواهد و امثال اژه ای که رقابت جانشینی و تقابل با روحانی را دنبال می کنند، تشنج را می خواهند و بستن همان مقدار فضای سیاسی کشور که در دولت روحانی باز شده است. هر دو مصاحبه را در بخش اخبار برگزیده پیک نت امروز می توانید بخوانید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 31 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: