www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

اول تیر ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

زمین قدرت زیر پای

جناح راست دهان باز کرده!

 
 
 
 

 

جناح راست که تصور کرده بود با خروج هاشمی از صحنه حیات و سیاست در جمهوری اسلامی و با به ریاست جمهوری رساندن ابراهیم رئیسی گام بلند و نهائی را برای جانشین آقای خامنه ای برداشته حالا با زمین خوردن او در انتخابات ریاست جمهوری گرفتار قحط الرجال یا قحط الآیت الله شده است. آنها تصور کرده بودند رئیسی حداقل 20 میلیون رای می آورد و شاید بتوانند 5 میلیون هم با تعرفه های تقلبی بر آن بیافزایند و این 25 میلیون را کارپایه زمینه اجتماعی و مردمی رئیسی اعلام کرده و بیت آقای خامنه ای را تحویل او بدهند. یا اگر در همان مشهد هم ماند، پایگاه ولایت را به مشهد منتقل کرده و تهران را پایگاه سیاسی کنند و بیت آقای خامنه ای را که قطعا غربال خواهند کرد به مشهد منتقل می کنند. همه این خیالات با شرکت رئیسی در انتخابات نقش برآب شد. که اگر نشده بود هم امپراطوری آستانقدس را داشتند و هم رهبری را. حتی شایع است که نقشه داشتند در صورت پیش رفتن همه نقشه ها، مجتبی خامنه ای تولیت آستانقدس را از رئیسی تحویل بگیرد. آنها، اکنون وحشت زده از آینده، سعی می کنند صلاحیت مذهبی روحانی را زیر علامت سئوال ببرند، زیرا صلاحیت سیاسی او را مردم تائید کرده اند. از جمله اهداف بیانیه مجلس خبرگان با امضای جنتی و جامعه روحانیت و حوزه علمیه حکومتی در قم و امام جمعه ها بعنوان عقبه های این طیف لشگر شکست خورده از ایرادهای فقهی و مذهبی اخیر به روحانی همین است. تلاش برای جا انداختن 15 میلیون رای رئیسی نیز از همینجا ناشی می شود. از اینجا که شاید بتوانند همین 15 میلیون را دستآویزی کننده برای پایگاه مردمی رئیسی و این درحالی است که مرتب از گوشه و کنار افشا می شود که رای رئیسی فقط 7 میلیون بوده است. اگر این آخرین دست و پا زدن ها نیز به جائی نرسد و به سوخت رفتن این آخرین مهره هم قطعی شود، چه کسی را دارند و یا چه باید بکنند. باید تن به رهبری حسن خمینی بدهند و یا محمد خاتمی؟ و یا حسن روحانی؟

آنها که از کانال رئیس جمهور کردن رئیسی می خواستند توجیه تصاحب مقام رهبری را داشته باشند، حالا باید لنگ بیاندازند زیرا روحانی این گوی را برده است! روحانی سیاستمدار، ناطق و آشنا به زیر و بم 38 ساله جمهوری اسلامی رقیبی است فراتر از ریاست جمهوری. درد اصلی آقای همین است و خطر جانی نیز از همین نگرانی بر می خیزد!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت اول تیر

 
 

اشتراک گذاری: