www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 تیر ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

تنها خواجه حافظ شیرازی

نمیداند فرماندهان سپاه چه میکنند!

 
 
 
 

آن که نمیداند سپاه چند پارچه است و همه سپاه فرماندهانی نیستند که مرتب اظهار نظر سیاسی می کنند و یا دستشان در کارهای اقتصادی بند است و دیروز حامی دولت احمدی نژاد و امروز دشمن دولت روحانی اند خواجه حافظ شیرازی است. شاید خواجه حافظ شیرازی نداند که همین فرماندهان می خواستند رئیسی را رئیس جمهور کنند و سپس جانشین رهبر تا یک فرد ضعیف و بی پایگاه اجتماعی را در مشت خود نگهدارند، مردم که میدانند و این آگاهی خود را در پای صندوق های رای نشان دادند. همین مردم میدانند که دست همین فرماندهان در پشت ماجرای توهین به روحانی در روز قدس بود و آن سونامی حمایت از روحانی که پس از ماجرای روز قدس در "تویتر" راه افتاد نشانه کوچکی از این آگاهی است. شلیک چند موشک به سوریه و یا مانور فشنگی روز گذشته در فرودگاه مهرآباد تهران (اگر واقعا هم مطابق اعلامیه سپاه مانور بوده باشد) دلیل قدرت نظامی نیست. قدرت نظامی وقتی روئین تن است که از حمایت قاطع مردم برخوردار باشد. آیا سپاه از چنین حمایتی برخوردار است؟ شاید ارتش که فاصله خود را از آلودگی های سیاسی و اقتصادی سپاه حفظ کرده مورد حمایت مردم باشد اما سپاه نیست و این هشداری است که در صحنه عمل خود را نشان خواهد داد. فساد در راس سپاه، در میان فرماندهان و در ارکان امنیتی آن رخنه دارد و همیشه نفوذ خارجی از همین روزنه ورود می کند. صدام حسین هم از همین روزنه ضربه آخر را خورد. ای بسا بسیاری از اقدامات مخرب سیاسی همین فرماندهان هدایت شده خارجی باشد. آنها که نفوذ راهبردی می کنند هرگز مهر بر پیشانی ندارند. گاه پیشخدمت و چائی بیار، گاه یک فرمانده با درجه پائین که در مهم ترین نهادهای نظامی و امنیتی نفوذ  کرد و یا خریده شده فاجعه را ترتیب میدهد. "بهبود" سر جاسوس انگلیس که پیشخدمت رضا شاه بود و بارها عصای رضا شاه بر سرش فرود آمده بود، آنقدر دوام آورد و اعتماد شاه را جلب کرد و گزارش هایش را داد تا ماموریت پایانی را دریافت کرد و آهسته به رضا شاه گفت که وقت سپردن قدرت به "فروغی" است. یعنی کار شما- اعلیحضرت- تمام است و خودش از شاه ماموریت گرفت تا برود خانه فروغی مغضوب و خانه نشین و بگوید: شما تشریف بیآورید دربار و قدرت را از اعلیحضرت تحویل بگیرید! همان زمان فروغی با تلفن مشغول گفتگو با سفیر انگلستان در ایران بود. بقول قائم مقام که به فتحلعی شاه هشدار داد با روسها وارد جنگ نشود و فریب روحانیونی که می گویند فتوای جهاد میدهیم را نخورد که خورد و قفقاز به باد رفت: "چرخ بازیگر، از این بازیچه ها بسیار دارد"


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 تیر

 
 

اشتراک گذاری: