www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 تیر ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

نشانه های مشترک

تهاجم به روحانی، ادامه حمله

به مجلس و مقبره آقای خمینی

 
 
 
 

هرکسی که هنوز کمترین تردیدی در باره هدایت حمله به مجلس و مقبره آیت الله خمینی از درون نهادهای امنیتی و سپاهی دارد یک فیلم و یک رویداد را ببینید و مرور کند. فیلم لباس شخصی ها هنگام ورود به محوطه مقبره آیت الله خمینی که بدون نقاب و با لباس مرسوم لباس شخصی ها مسلسل ها را از درون کیف دستی خود بیرون آورده و شروع به تیراندازی می کنند و هنگام خروج از محوطه نیز با مردی روبرو میشوند که ابتدا او را غریبه تصور کرده و قصد تیراندازی به سمت او هم دارند اما وی رمز آشنائی می دهد و به آسانی عبور می کند و وارد آرامگاه می شود. لابد برای دیدن صحنه عملیات و گزارش به مرکزی که ماجرا را سازمان داده بود.

حالا بازگردید به عکسهای گروه های مهاجم به روحانی در روز قدس و آشنائی نیروهای امنیتی و انتظامی با آنها و رها کردنشان برای ادامه ماموریت. آنها نیز همان لباس شخصی را به تن دارند که مهاجمین به مقبره آیت الله خمینی به تن داشتند. حتی تک تیراندازهای بالای بام ها در روز قدس هم دوستانشان را می شناختند و کار به کار آنها نداشتند. آبشخور همه این رویدادها و حوادث یک مرکز است و آن اطلاعات سپاه که با بیت رهبری و شورای فرماندهان سپاه همآهنگی می کند و نیروی انتظامی تابع آنست. فیلم حمله به مقبره آیت الله خمینی را یکبار دیگر برای دوباره دیدن آن در همین شماره منتشر کرده ایم. این که ناگهان سیل گروه های داعش در ایران پیدا کردند و شکار کردند و کشتند و گرفتند و بستند و .... همه برای منحرف کردن افکار عمومی است. اگر اینهمه داعشی در ایران بودند و حکومت نمی شناخت که واویلا و اگر نبودند و یکشبه پیدا کردند همان برداشت ما از ماجراست. این که در میان مهاجمین مسلح کسانی بودند که ایرانی نبودند و عضو سپاه قدس بودند که با داعش و یا هر سازمان دیگری در تماس بوده اند نیز نفی کننده برداشت ما نیست زیرا اطلاعات سپاه می توانسته درجریان بوده باشد و غیر مستقیم آنها را برای همین لحظات در آب نمک خوابانده باشد و به همین آسانی هم قربانی شان کند که رد پائی باقی نماند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 تیر

 
 

اشتراک گذاری: