www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

11 تیر ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اصولگرایان از ترس آینده

توپ خالی در می کنند!

 
 
 
 

گزارش هائی می رسد از عمیق تر شدن شکاف میان اصولگرایان اعمم از تند رو و یا متمایل به اعتدال. این شکاف درجهت چرخش از هتاکی و تهاجم به روحانی به سوی حمایت از وی است. از جمله انگیزه های این شکاف و چرخش برآوردهائی است که در هفته های اخیر از تهاجم و هتاکی به روحانی بدست آورده اند. این برآوردها نشاندهنده حمایت بیشتر مردم از روحانی از یکسو و عزم روحانی در تشکیل کابینه ای یکدست است. آنها اطلاع یافته اند که نه تنها روحانی تسلیم این فشارها نمی خواهد بشود، بلکه پایگاه اصولگرایان در کابینه و بدنه آن را نیز کاهش می دهد و روحانی بیش از 4 سال گذشته از آنها فاصله خواهد گرفت. این مورد آخر تبدیل به بزرگترین نگرانی آنها شده است، چرا که به گوششان رسیده که روحانی خونسرد و بی سر و صدا، در آستانه مراسم تحلیف موافقت رهبر جمهوری اسلامی را هم در این زمینه و در ادامه آن، استفاده از نیروهائی که با مهر فتنه به حاشیه رانده شده اند را نیز گرفته است.

در یکی از همین جلسات بررسی موقعیت اصولگرایان، یکی از چهره های معروف آنها یاد آور شده که "ما پیش از رای گیری معتقد شده بودیم که روحانی 4 میلیون رای بیشتر نخواهد داشت و دیدیم که این تصور چگونه غلط از آب در آمد. نباید در ادامه آن تصورات غلط، اکنون کاری کنیم که هم پایگاه روحانی بیشتر تقویت شود و هم ما بیشتر به حاشیه رانده شویم.» اظهار نظرهائی نظیر آنچه که سه روز پیش محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه و سخنگوی این قوه بصورت تهدید آمیز در باره بنی صدری کردن روحانی کرد نشان میدهد که هنوز در آن جبهه مقاومت و امید به حمایت رهبر از  ورود سپاه به صحنه وجود دارد و شاید هم برای جلوگیری از شکاف در جبهه اصولگرایان و یا ترساندن و امیدوار نگهداشتن آنها این سخنان از دهان اژه ای در آمد.

تیم جستجوگر پیک نت روی شبکه اینترنت شب گذشته و در ادامه اخبار بالا به ما اطلاع داد که از 24 ساعت گذشته ناگهان حمایت از روحانی روی شبکه های اینترنتی وابسته به جناح راست اصولگرا شدت گرفته است. بویژه روی تلگرام. حتی امثال زاکانی ساز آشتی با روحانی را کوک کرده اند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 11 تیر

 
 

اشتراک گذاری: