www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

20 تیر ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

رئیس جدید سازمان بسیج

خدمات اجتماعی باید جانشین

برخی رفتارهای غلط بسیج شود

 
 
 
 

 

 سردار غیب پرور، پس از برکناری سردار نقدی کم عقل و پرحرف، رئیس سازمان بسیج مستضعفین شد. او روز گذشته در همایش راهیان نور گفت:

من زمانی به مسئولیت در بسیج رسیدم به این فکر کردم که در بسیج به یک تغییر و راهبرد اساسی نیاز داریم و آن روی آوردن به سمت خدمت اجتماعی است. از این به بعد راهیان نور باید با محوریت خدمت به مردم انجام شود. زیرا من معتقدم خدمت اجتماعی مقدم بر اقدامات فرهنگی به این گونه ای است که تاکنون انجام دادیم. در بسیج، کارهای بسیاری برای انجام دادن داریم، من در دیداری که با رهبری داشتم اعتقادات خودم را راجع به بسیج به حضرت آقا بیان کردم. معتقدم باید بعضی از رفتارهای غلط را تعطیل کنیم و تأکید بر هم افزایی، ارتقای همکاری و اثربخشی باشد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 20 تیر

 
 

اشتراک گذاری: