www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 تیر ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

فرار مغزها و سرانجام

تلخ نابغه ای بنام "میرزاخانی"

 
 
 
 

مرگ تقریبا ناگهان مریم میرزاخانی بسیاری از ایرانیان را در بهت و اندوه فرو برد. نابغه ریاضی که بقول شادروان علی اکبر دهخدا: "جوان افتاد!"

این وصفی است که دهخدا در باره اعدام دوست روزنامه نگارش "جهانگیرخان صوراسرافیل" در جریان کودتای محمدعلی شاه علیه مجلس و مشروطه در یکی از سوزناک ترین شعرهایش به کار برد.

ظریف و روحانی پیام تسلیت منتشر کردند و بقیه آقایان زبان دراز سکوت. میرزاخانی را سرطان از پای در آورد و او را پیش از آن که سرطان از مردم ایران بگیرد، مرتجعین حکومتی از ایران گرفتند. میرزا خانی از جمله نخبگان ایرانی بود که ایران را ترک کرد و امریکا او را ربود و برد به معتبر ترین دانشگاه های آن کشور برای تدریس و بهره گیری از هوش و استعداد خارق العاده اش.

نشریه هافینگتون پست طی مقاله ای نوشت: حتی آنان که به شدت در زمینه ریاضی فعال هستند، از شنیدن این خبر مبهوت شدند. سرگذشت میرزاخانی، دستاوردها، پشتکار و نیز جان سالم به دربردن او درجریان سقوط اتوبوس حامل شماری از ریاضی دانان نخبه ایران در راه برگشت از یک رقابت ریاضی در جاده های ایران و سرانجام نیز مرگ زودهنگام در مهاجرت، خود یک داستان است. داستانی دنباله دار. او یکی از بسیار ایرانیان باهوش و با استعدادی است که ایران را ترک کرده اند. همه می دانند که ایران با مشکل فرار مغزها روبرو است. حتی مقامات رسمی  ایران خود می گویند که سالانه حدود 150 هزار تن از نخبگان ایرانی مهاجرت می کنند. مریم میرزاخانی علیرغم جوانی اش از دانشمندان با استعداد و ریاضیدانی برجسته بود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 25 تیر

 
 

اشتراک گذاری: