www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

31 تیر ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اکثریت مجلس موافق است

چه تعداد وزیر زن در دولت

روحانی حضور خواهند داشت

 
 
 
 

 

نامه 157 نماینده خطاب به حسن روحانی برای برگماری زنان بعنوان وزیر در کابینه آینده دولت نشان داد که اکثریت مجلس در این زمینه با روحانی همنظر است. اسحاق جهانگیری نیز همین نظر را در جلسه شورای اداری که سه شنبه هفته گذشته تشکیل شده بود اعلام کرد. بنابراین، چنانچه در کابینه آینده ای که روحانی به مجلس معرفی می کند زنان حضور نداشته باشند هیچ دلیلی برای آن نمی توان متصور بود مگر این که رهبر جمهوری اسلامی با چنین حضوری مخالفت کرده است، زیرا اکثریت مجلس موافق چنین حضوری است.

در نامه نمایندگان آمده است:

«با توجه به نقش بانوان در انقلاب اسلامی و تحولات اجتماعی از شما بعنوان رئیس جمهور می خواهیم که از زنان توانمند و شایسته در سطح وزیر در دولت دوازدهم استفاده شود.»


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 31 تیر

 
 

اشتراک گذاری: