ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

اول خرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

با کدام دستور و یا مصلحت

2 میلیون رای روحانی کم شد؟

 
 
 
 

 

در محافل نزدیک به وزارت کشور گفته می شود که شکست رئیسی در انتخابات اخیر خیلی سنگین تر از آن آماری بوده که رسما اعلام شده است. حداقل 2 میلیون رای به رای شمارش شده او اضافه شده است. یعنی آراء بیرون آمده رئیسی از صندوق ها 13 میلیون بوده و آراء روحانی 26 میلیون. به این ترتیب روحانی بیش از 66 درصد رای داشته و رئیسی 22 درصد. این ارقام حتی از یکی از جدول های وزارت کشور که بعدا کمتر در باره آن صحبت شد استخراج می شود. و این در حالی است که آرای ایرانیان مقیم خارج از کشور در معدل نهائی در نظر گرفته نشده است. دو نمونه از این آراء را در امریکا و ترکیه در همین شماره پیک نت می خوانید که اگر این آراء نیز درنظر گرفته شود در صد رای روحانی نزدیک به 70 در صد بوده است. جشن هائی که در سراسر ایران برپا شد نیز عملا نشان دهنده سونامی رای به روحانی است. این جابجائی ارقام براساس چه مصالحه و یا ملاحظه و یا دستوری انجام شده دیر یا زود مشخص خواهد شد. البته هنوز هم رئیسی طلبکار است و به شورای نگهبان شکایت هم کرده است که خبرش را در همین شماره پیک نت می خوانید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت اول خرداد

 
 

اشتراک گذاری: