www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

4 خرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

زنان و نسل میانه سال در راه اند

بحث درباره ترکیب

دولت آینده درحال گسترش است
 
 
 
 

 

گمانه زنی درباره کابینه روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری اش بصورت بسیار طبیعی به مطبوعات کشیده شده است. این رسم در تمام کشورهای جهان است. خبرنگاران روزگذشته از برخی از وزراء در پایان جلسه هیات دولت در همین باره سئوال کردند که آنها هم بصورت طبیعی از پاسخ صریح گریختند اما دو وزیر پاسخی دادند که ظاهرا بوی رفتن از کابینه و یا قرار گرفتن از مسئولیتی دیگر دارد. دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش و پور محمدی وزیر دادگستری. این هر دو به خبرنگاران گفتند که هنوز از آنها برای کابینه آینده دعوت نشده است!

بسیار بعید است که ترکیب کابینه در همین حد از تغییرات درجا بزند. شواهد نشان میدهد که بر شمار زنان در کابینه افزوده خواهد شد و چهره هائی جوان تر و چالاک تر جانشین برخی وزرای روحانی در دوره اول ریاست جمهوری اش خواهند شد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 4 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: