ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

10 خرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

دخمه های ترور

در شهر قم فعال شده است!
 
 
 
 

 سلام- در برخی محافل در ایران گفته می شود: کسانی در شهر قم، در پشت صحنه مشغول تحریک برخی طلاب برای دست زدن به ترور هستند. برای آنها جلساتی تشکیل می شود که در آن از "بخارائی" عامل ترور حسنعلی منصور نخست وزیر شاه بعنوان یک قهرمان ملی – اسلامی یاد می شود و نحوه تروری که بدست وی انجام شد را هم برای این طلبه های بسیار کم سن و سال تشریح می کنند. از میان این طلبه ها کسانی انتخاب شده و به کسانی از میان افراد بازنشسته و قدیمی سپاه وصل می شوند. بحثی که بین این طلبه ها جریان دارد بر محور این سئوال است که اگر روحانی را ترور کنیم، جهانگیری سکاندار می شود، بنابراین راه حل آنست که هر دو یکجا ترور شوند و سپس رهبر فردی را بعنوان جانشین رئیس جمهور منصوب کند. با آنکه حدس زده می شود مرکز و کانون هدایت این جلسات و این بحث ها در شهر قم است، اما نمی توان گفت که در تهران و یا مشهد نیز کسانی پشت آن نباشند!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 10 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: