www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

20 خرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

یادداشت سردبیری درارتباط با "آتش آزاد"

جعبه نظامی – امنیتی

در ج. اسلامی "زدگی" دارد!

 
 
 
 

 

همزمان با حوادث تروریستی روز چهارشنبه، برای رهبر جمهوری اسلامی یک دیدار دانشجوئی از قبل ترتیب داده بودند تا او به نوعی باز هم بر طبل طرح 2030 یونسکو بکوبد. البته نه با آن شدت و حدت سخنرانی قبلی اش در این باره که دولت را متهم به امضاء و قبول و حتی اجرای این طرح کرده بود. دیدار انجام شد اما هنوز ابعاد ترورهای چهارشنبه معلوم نبود و به همین دلیل وی از اصطلاح "ترقه بازی" استفاده کرد. تقریبا به تقلید از آقای خمینی در شب اولین روز حمله عراق به ایران و رسیدن هواپیماهای آن به تهران که گفت "سنگی انداختند و در رفتند"

آقای خامنه ای در این دیدار از اصطلاح "آتش آزاد" هم استفاده کرد. البته خطاب به دانشجویان برای مقابله با مسائل فرهنگی و مخالفت با طرح 2030. او این اصطلاح را آب نکشیده و در روزی به کار برد که ترورها انجام شده و یا در حال انجام بود. چند روز قبل از آن هم در یک سخنرانی دیگر تلویحا از رئیسی و اعدام های دهه 60 تمجید کرده بود.

جدا از این که رهبر جمهوری اسلامی بویژه در ماههای اخیر بسیار شتابزده تر، عصبی تر و آب نکشیده تر از گذشته حرف می زند، این دو سخنرانی در کنار هم تبدیل به یک سوژه واحد شد: رژیم در تدارک تکرار دهه 60 است.

در این میان و با کمال تاسف تلویزیون فارسی بی، بی، سی که مدیریت آن تغییر کرده سهم آتش بیار معرکه ها را برعهده گرفته. هر پرت و پلائی که روی شبکه های مجازی با عنوان خبر فوری منتشر می شود، آن را بعنوان اخبار دست اول از منابع خود منتشر می کنند و شتابزده به هیجان سازی دامن می زنند. از جمله درباره اصطلاح "آتش آزاد" آقای خامنه ای. درحالیکه این اصطلاح هیچ ارتباطی با حوادث تروریستی روز چهارشنبه نداشت و اشاره او با این اصطلاح نابجا همان بود که دربالا نوشتیم. یعنی مقابله با تهاجم فرهنگی. در غیر اینصورت آتش آزاد برای کی و برای چی؟ خودشان هم تعداد نام عربی را بعنوان عوامل ترور اعلام کرده اند، بنابراین نه ماجرا به مجاهدین و منافقین مربوط است و نه هیچ گروه دیگری در داخل کشور. بستن فضای سیاسی کشور هم عملا یعنی یاری رساندن به این نوع اقدامات تروریستی که به قول وزارت اطلاعات که در همین شماره پیک نت می خوانید داعش از خارج تکفیری ها را در داخل کشورعضو می گیرد. یعنی از میان مهاجرینی که نظام دروازه های کشور را به رویشان باز کرده و حتی از میان آنها برای سپاه قدس عضوگیری کرده است. شک نیست که دولت در مقابل توطئه بستن فضای سیاسی خواهد ایستاد زیرا امنیت داخلی در گرو فضای باز سیاسی است و نه بستن آن. درگرو برابر دانستن حق سنی و شیعه. در گرو تساوی حقوق اقلیت های قومی و مذهبی با اکثریت مردم ایران. و اینها ممکن نمیشود جز در فضای باز سیاسی. تجربه سوریه در ابتدای تظاهرات مسالمت آمیز مردم در شهر حمص در برابر همگان است. فقط 5 سال از آن تجربه که منجر به جنگی ویرانگر در آن کشور شد در برابر ماست. بویژه که نهادهای نظامی و امنیتی پیدا و پنهان حکومت بقول میوه فروش ها "زدگی" دارند. یعنی در این جعبه میوه های لک دار در کنار میوه های سالم است!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 20 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: