www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 خرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

سوخت موتورهای موشکی

روسیه و ایران

گاز رقیق شده تولید می کنند

 
 
 
 

در یکی از شماره های هفته گذشته خود خبر تولید گاز رقیق شده توسط روسیه در ایران – البته همکاری مشترک- را منتشر کردیم و از خوانندگان خود که به این امر وارد هستند خواستیم تا برای ما و خوانندگان پیک نت روشن کنند که گاز رقیق شده چیست و به چه کاری می آید؟

یک روز پس از انتشار آن خبر، یکی از خوانندگان پیک نت گزارش مشروحی درباره گاز رقیق شده در اختیار ما قرار داد که متاسفانه با پیش آمدن حوادث تروریستی اخیر در تهران از انتشار آن غافل ماندیم. خلاصه آن گزارش چند صفحه که برای ما ارسال شده اینست که گاز رقیق شده برای موتور موشک تولید می شود. البته موتور موشک هیبریدی.

بقیه گزارش چنان فنی است که نه ما از آن سر در آوردیم و نه شما اگر منتشر کنیم سردر می آورید.

از این خواننده خود کمال تشکر را داریم.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 21 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: