www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

23 خرداد ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

به سردبیر "رسالت" گفتم:

غلط می کنید جوانها را

تشویق به ترور می کنید!

 
 
 
 

سلام- من امروز به روزنامه رسالت تلفن کردم. گفتم می خواهم با سردبیر صحبت کنم. خودم را هم معرفی کردم. دکتر....! گفتند سردبیر نیست اما می توانید با جانشین ایشان صحبت کنید. گوشی را دادند به ایشان که نگفت اسمش چیست. شاید هم سردبیر بود. (انبارلوئی) و یا مدیر مسئول (مرتضی نبوی). گفتم: آقا شماها خجالت نمی کشید که با 350 هزار رای در سراسر ایران بنام مردم حرف می زنید؟ شما به چه حقی می نویسید که میلیون ها جوان به فرمان رهبری دست به ماشه اند؟ اصلا رهبری اشاره اش به ماجرای ترورها نبود و به همین دلیل هم برای جلوگیری از سوء استفاده شماها، این نکته از سخنرانی ایشان که روی پایگاه خبری ایشان منتشر شده حذف شده است. طرف کمی دست و پایش را  گم کرد. شاید هم فکر کرد از یک نهاد ویژه تلفن کرده ام. گفت شما دوباره فردا تلفن کنید تا با سردبیر که احتمالا خودش بود صحبت کنید. گفتم شما این حرف های من را به ایشان منتقل کنید و بگوئید شما همان سیاستی را دارید که تلویزیون بی بی سی دارد. موتلفه یک اقلیت است که حتی می تواند در مجلس حضور داشته باشد. این منطقی تر از افتادن دنبال رجانیوز و بی بی سی است. مرحوم عسگراولادی برای خودش آبروئی در میان بازاری ها، سنتی ها و روحانیون داشت که شما آن را هم برباد دادید. آقای مرتضی نبوی هم برای خودش وزیر بود و در مجلس بود و اعتباری داشت که آن را هم در رسالت از دست داد. یک نگاهی در آینه جامعه و همین انتخابات آخری به خودتان بکنید.

 شماها شرایط حساس منطقه و مملکت را درک نمی کنید. مردم را درک نمی کنید. بروید توی خیابان و از مردم سئوال کنید و ببینید چقدر از شورش و جنگ و سرکوب نفرت دارند. حتی فرماندهان عاقل سپاه مانند حاج سلیمانی هم با حرف و حرکات شما مخالف است. طرف بیشتر دست و پایش را گم کرد و گفت "ما موتلقه ای نیستیم. موتلفه روزنامه خودش را دارد". گفتم بازی نکنید. رسالت و شما (روزنامه موتلفه) دو سر یک کرباس اند!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 23 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: