منتخب اخبار  

        www.pyknet.net

   پیک نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 خرداد 1396

  pyknet100@gmail.com

 
   
 

 

منتخب اخبار منطقه و جهان

 

گزارش هزار صفحه ای وزارت خارجه امریکا درباره کودتای 28 مرداد، پرده از خیلی رویدادهای که بعنوان حدس و گمان و شایعه مطرح بود برداشت. از جمله درباره همکاری آیت الله کاشانی با کودتاچیان علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق. در ارتباط با این اسناد وزارت خارجه جمهوری اسلامی فورا آن را روی هوا قاپیده و مستند به آن به سنای امریکا و شخص وزیر خارجه امریکا هشدار داد که دخالت در امور داخلی ایران برای تغییر حکومت به همان نتایجی می انجامد که سرانجام کودتای 28 مرداد انجامید و شاه سرنگون شد. جمهوری اسلامی از بخش هائی از این اسناد که در جهت همسوئی با تبلیغات آن است استقبال کرده و درباره اسناد دیگر این هزار صفحه سکوت. از جمله در باره همکاری آیت الله کاشانی با کودتاچی ها. فعلا عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی و از کارگزاران پاکدست جمهوری اسلامی به حکومت پیشنهاد کرد که برای حفظ آبرو هم که شده اسم کاشانی را از خیابانی که بنام او کرده اند بردارند.

عکس: دست راستی آیت الله کاشانی است و دست چپی در کنار سپهبد زاهدی کودتای شخص تقی فلسفی است که در جمهوری اسلامی (البته بعد از در گذشته آیت الله خمینی) او را رئیس الوعاظ کردند و یک لقب آیت الهی هم گذاشتند زیر بغلش.

 

ظریف وارد الجزایر شد

http://www.irna.ir/fa/News/82568927/

رسانه روسی: ترامپ در سیاست خارجی سردرگم است

http://www.irna.ir/fa/News/82568918/

180 داعشی در حمله هواپیماهای روسی کشته شدند

http://www.irna.ir/fa/News/82568212/

چرا روابط عربستان و ترکیه ناگهان متشنج شد؟

http://www.irna.ir/fa/News/82568840/

تظاهرات علیه سیاستهای اقتصادی دولت و بیکاری در ایتالیا

http://www.irna.ir/fa/News/82568246/

ایندیپندنت: ارتش آمریکا دیگر در جهان سرآمد نیست

http://www.irna.ir/fa/News/82568603/

رویدادها و تحولات سوریه / 27 خرداد

http://www.irna.ir/fa/News/82568191/

رویدادهای و تحولات ترکیه / 27 خرداد

http://www.irna.ir/fa/News/82568200/

رویدادها و تحولات یمن / 27 خرداد

http://www.irna.ir/fa/News/82568192/


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 29 خرداد

 
 

اشتراک گذاری: