ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

3 اردیبهشت ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

به نقل از سرمقاله هفته نامه "بشیر" چاپ ساری

29 اردیبهشت تبدیل می شود

به دوم خرداد دیگری در ایران؟

 
 
 
 

 

کشوری که در اثر یک غفلت به مدت هشت سال گرفتار نااهلان شده و تمام جاده های شوسه و قابل حرکت را تخریب و به صورت سنگلاخ تحویل دولت بعدی دادند که این دولت با تدبیرش و با امیدش بذر امید در دلها کاشت و ضمن یک جنگ تمام عیار با قلدران جهانی و دشمنان داخلی ثابت کرد که ملت در انتخابات سال 92 به یک انتخاب احسن دست زد و همه آنچه را که دشمن در قالب تحریم های بین المللی و امثالهم برای ملت ما رقم زده بود ،دولت تدبیر و امید با کلیدش گشود و هم اینک کشور در مسیر سازندگی و پیشرفت قرار دارد.

هر چند دشمنان داخلی و شیفتگان قدرت از این تصمیم ملت در انتخاب دولت احسن خوششان نیامد و به همراه دشمنان خارجی صدها موانع جلوی راه دولت گذاشتند و حتی از آنها هم سبقت گرفته و ماجراهای فراوان برای دولت بوجود آوردند، ولی دولت با حمایت ملت هر روز نقش آفرینی کرده و می کند و راه سازندگی و افتتاح همچنان باز و گشوده است و به همین خاطر است که حتی چشم دیدن این پروژه های قابل افتتاح را ندارند و چنین وانمود می کنند که این افتتاحات برای تبلیغ ریاست جمهوری است.

امروز که به انتخابات ریاست جمهوری که در 29 اردیبهشت برگزار می شود نزدیک و نزدیکتر می شویم شرایط تبلیغات از سوی مخالفین با روش های زر و تزویر شکل جدیدی به خود خواهد گرفت و مردم با فهم و شعور ما همه چیز را بخوبی تشخیص می دهند و همین فهم و شعور است.

لذا به مخالفین دولت توصیه می شود که اگر ملت ببینند که به جای تبلیغ خودشان به تخریب این شخصیت ارزنده اقدام می کنند یکپارچه قیام کرده و با آرای خود دوم خرداد دیگری برپا خواهد کرد و حماسه جاودان دیگری رقم خواهد زد.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 3 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: