ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

12 اردیبهشت ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

رایزنی در اتاق فکر و توطئه

ذخیره کردن رئیسی

و جلو انداختن سردار قالیباف!

 
 
 
 

 

رایزنی ها و چاره جوئی های پشت پرده جناح ضد اصلاحات و ضد دولت روحانی که پس از دور اول مناظره تلویزیونی آغاز شده، اندک اندک به خارج از اتاق فکر و توطئه راه پیدا کرده است. حتی برخی سیاسیون نیز طی دو روز گذشته به آن اشاره کرده اند. نتیجه این رایزنی ها آنست که رئیسی را باید برای آینده (احتمال جانشینی رهبر و عضویت در شورای رهبری) ذخیره کرد و اجازه نداد که در این انتخابات بکلی ضایع و طرد شود. بر همین اساس سرگرم مقدماتی اند تا رئیسی از ادامه کارزار انتخاباتی کناره بگیرد، اما شرط مهم آنست که بتوانند رای خراسان را پشت قالیباف جمع کنند و قالیباف را توجیه کنند که چهره ای متین و متفاوتی با دور اول مناظره ها به خود بگیرد. از سوی دیگر، روی ایجاد محدودیت بیشتر بعنوان "خط قرمز" در مناظره ها متمرکز شوند که بصورت طبیعی این خط قرمز ها برای روحانی و جهانگیری است و نه بقیه! هم مصاحبه اژه ای و هم سخنان رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی و جلائی پور عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به همین نکات، با احتیاط و سربسته اشاره کرده اند.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 12 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: