ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 اردیبهشت ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

اتوبوسی بنام اعدام و غارت و سرکوب!

 
 
 
 

 

اتوبوسی برای "رای" که قرار است رئیسی را تا خیابان پاستور ببرد. این اتوبوس در ایستگاه های گوناگون توقف کرده و از درون آن اعدامی در آورده اند. یک ایستگاه آن در جاده خاوران است با چندین گور دسته جمعی که در مرداد و شهریور سال 67 به حکم رئیسی در زندان ها به دار کشیده شدند. ناوگان اتوبوس هائی که این روزها در شهرها مردم را جمع کرده و به همایش های رئیسی می برند با پول های غارت شده در دوران احمدی نژاد و بنزین تولیدی دوران روحانی که بنزین پتروشیمی دوران احمدی نژاد نیست حرکت می کند. سرنشینان این اتوبوس می خواهند قوه مجریه را قبضه کنند تا با ماجراجوئی های نظامی اجازه ندهند به پرونده دوران دزدی و اختلاس آنها در زمان احمدی نژاد رسیدگی شود. در صندوق عقب همین اتوبوس ها بابک زنجانی را از زندان بیرون خواهند آورد و در کنار سردار قاسمی وزیر نفت احمدی نژاد و پشت صحنه پرونده بابک زنجانی خواهند نشاند. قرار است سردار قاسمی در کابینه رئیسی وزیر نفت شود! چرخ را می خواهند به عقب بازگردانند. به دهه خونین 1360 و دهه غارت مملکت در سال 1380.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 27 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: