ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 اردیبهشت ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

پیاده نظام روحانی

در برابر سواره نظام رئیسی!

 
 
 
 

 

برای بردن مردم به همایش انتخاباتی رئیسی اتوبوس و مترو را بسیج کردند، جاده ها را آب و جارو کردند و به خرج آستانقدس نبات و پارچه سبز هم دادند. حتی می گویند کارت اعتباری صد هزار تومانی هم در خراسان پخش کردند. سیما هم که مانند سپاه تمام قد پشت ایشان ایستادند. اما آنجا که مردم می خواستند پای پیاده در اصفهان به همایش روحانی در نقش جهان بروند دهانه های ورودی به این میدان را آهن کشی کرده بودند. این صحنه ایست از عزم مردم برای عبور از موانع آهنی و رسیدن به میدان و همایش روحانی!


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 27 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: