ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 اردیبهشت ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

قطع ارتباط مردم با هم

از پنجشنبه تا صبح شنبه!

 
 
 
 
 

 

تبلیغات انتخاباتی پایان یافت و به همین بهانه فرمان سیستم پیامک را از اولین ساعات بامداد پنجشنبه قطع خواهند کرد. بهانه، پایان تبلیغات انتخاباتی است اما هدف قطع ارتباط مردم با هم و بی خبر نگهداشتن مردم از رویدادهای حوزه های انتخاباتی است. طبق اعلام اپراتورها، قطع سیستم پیامک تا 8 صبح روز شنبه ادامه خواهد یافت.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 28 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: