ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

30 اردیبهشت ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

درس های بزرگ انتخابات در راه است

نخستین نتایج شمارش آراء

در شهرها و روستاها چه می گوید

 
 
 
 

برخی نتایج اعلام شده روی "سامانه صندوق" روی شبکه تلگرام، درباره شمارش آراء روستاها نشان از پیروزی قطعی روحانی دارد و در صورت قطعی شدن این امر در کل روستاها، آنوقت برای حکومت از روز روشن تر می شود که حتی روستائیان را هم نمی توان با پول و بسته غذا و وعده یارانه خرید و حرف اول را اینترنت می زند و نه تریبون امام جمعه ها و یا صدا و سیما. نسبت آراء روحانی و رئیسی در روستاها 3 به 1 است. یعنی روحانی 3 و رئیسی 1.

درشهرهای کوچک نیز وضع تقریبا همین است و مردم مرتب اخبار "سامانه صندوق" را خود اعلام می کنند و جائی برای چانه زنی و مانور شورای نگهبان نمی گذارند. شاید به همین دلیل بود که شب گذشته در چند شهر بسیج به حوزه های شمارش آراء حمله کرد که این بیشتر یک جنگ روانی با مردم و واکنشی در برابر شکست بود تا یک اقدام سراسری و به همین دلیل نباید به این نوع اخبار اهمیت اساسی داد. در شهرهای بزرگ، از جمله در تبریز نیز نسبت آراء بیش از 3 به 1 به سود روحانی است و به این ترتیب آشکار می شود که تفاوتی میان شهر و روستا در شناخت اوضاع مملکت و شخصیت ها و ادعا ندارد و شاخ و شانه کشیدن بسیج و روحانیون حکومتی وابسته به قدرت نیز بی فایده است.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت "30 اردیبهشت

 
 

اشتراک گذاری: