ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

20 فروردین ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

یکی از روزنامه نگاران برجسته ایران در گذشت

محمد حیدری به سرنوشت

تلخ کیا رستمی گرفتار شد!
 
 
 
 

 

محمد حیدری از بازماندگان روزنامه نگاران برجسته دوران پیش از انقلاب براثر بیماری در تهران در گذشت. او که پیش ازانقلاب به مقام سردبیری روزنامه اطلاعات رسیده بود و سالها در بخش های مختلف این روزنامه مسئولیت داشت، پس از انقلاب کنار گذاشته شد. حیدری سالها روی فیسبوک فعال بود و دیدگاه های خود را در باره مسائل اجتماعی ایران مطرح می کرد و به سئوال کنندگان پاسخ میداد. او از بنیانگذاران و مسئولین سندیکای روزنامه نگاران و عکاسان ایران بود که در سالهای پیش از انقلاب نقش مهمی در دفاع از حقوق صنفی اهالی مطبوعات ایران داشت. با کمال تاسف حکومت اجازه نداد مجلات و روزنامه های ایران از تجربه  و دانش روزنامه نگاری محمد حیدری نیز مانند برخی دیگر از بازماندگان نسل روزنامه نگاران پیش از انقلاب استفاده کنند و این درحالی است که کار خبرگزاری ها و روزنامه های ایران از نظر فن و تکنیک روزنامه نگاری بسیار ضعیف تر و عقب تر از دوران پیش از انقلاب است.

محمد حیدری مدتی پیش با اشاره به بیماری خود در فیسبوک نوشت:

«به دلیل بیماری شخصی، مدت ها است با گروه های مختلف پزشکی سروکار دارم . کسی از آنان مرا نمی شناسد و از جائی هم سفارش نشده ام . با این وجود جز احساس مسئولیت و دلسوزی از این گروه ها رفتار دیگری ندیده ام . نه کسی از من زیر میزی خواست، نه در آزمایش ها و معاینه ها و مراقبت ها کوتاهی و بی دقتی مشاهده کردم و نه اخمی بر رخساری دیدم . 

اما .... اما ..... در انتهای این روند درمانی، یکی از میان این قوم بد جوری بی دانشی کرد. چندان که اگر فردی کم تجربه بودم کل زحمات آن همه انسان شریف و مسئولیت شناس را ندیده می گرفتم و شرح کار او را همراه با مدرک، رسانه ای می کردم و پیامدهای ناشی از کردار این شخص که موجب ده ها گرفتاری جسمی و روحی و مالی برایم شد را به حساب کل جامعه پزشکی و زیر مجموعه های آن می گذاشتم . اما تنها به خود حق دادم این زینهار را به تمامی دست درکاران جامعه پزشکی ایران بدهم که سکوتشان در مورد این گونه افراد، زحمات و دشواری ها و فشارهای شغلی تمامی آن ها را زیر سئوال می برد و موجب می شود سوء تفاهم موجود بین مردم و جامعه پزشکی ژرف تر شود .

لابد می پرسید چرا به نظام پزشکی شکایت نبرده ای ؟

عرض می کنم : وقتش که رسید شکایت می برم ، اما به نتیجه اش دل نمی بندم . زیرا نظام پزشکی ایران را فاقد احساس مسئولیت و بی طرفی می دانم و دلیل عمده ناخشنودی بدنه ای از جامعه از پزشکان و دست در کاران حرفه های پزشکی را ناشی از نا کار آمدی همین نظام پزشکی می دانم.»

بدین ترتیب، مرگ محمد حیدری نیز شباهت دارد با مرگ کیارستمی. یعنی اشتباه پزشکان در ایران!

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 20 فروردین

 
 

اشتراک گذاری: