ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

21 فروردین ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

دوران فریب مردم

با اخبار جعلی سپری شده!

 
 
 
 

 

یک هفته پس از زمینه سازی حمله موشکی امریکا به سوریه که با صحنه سازی و دروغ پردازی حمله هوائی- شیمیائی ارتش سوریه به شهر ادلب انجام شد، پزشکان حقوق بشری سوئد حقایقی را درباره این صحنه سازی ها فاش کردند که در همین شماره پیک نت می خوانید. ابتدا این صحنه سازی های آلوده به جنایت را وسیعا در رسانه های تصویری پر بیننده جهان پوشش دادند و بدنبال آن، از اتاق فرمان موشکی که در کاخ سفید تشکیل شده، فرمان شلیک 60 موشک به سوریه صادر شد. اعتبار این رسانه ها بویژه از زمان انتخابات ریاست جمهوری امریکا و دروغ پردازی هائی که کردند بشدت در افکار عمومی سقوط کرده است و به همین دلیل صحنه سازی بمباران شیمیائی شهر ادلب نیز با باور مردم همراه نشد. از جمله از سوی ایرانی ها که طی چند سال اخیر با دیدن آنچه در لیبی و عراق و سوریه و مصر و ترکیه و ... روی داده، حالا دیگر شتابزدگی ها در اعلام نظر را کنترل می کنند. البته هنوز اقلیتی از ایرانیان تحت تاثیر رسانه های تصویری پر بینننده جهانی قرار دارند، اما بحث و نظر ما درباره اکثریت است و نه اقلیت. ما بارها عدم شتاب در تحلیل و تفسیر و باور اخبار این رسانه ها را پیشنهاد کرده ایم. همچنان که در باره نقش ایران در سوریه و یا مناسبات ایران با روسیه نوشته ایم و تکرار می کنیم که "مخالفت ما با حکومت و روش های حکومتی و حتی تمایل ما به سقوط حکومت، امری است داخلی و مربوط به خود مردم ایران و مناسبات سیاسی و نظامی با روسیه و یا چین امری است که باید دید آیا در خدمت به منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران هست یا نیست. در همین چارچوب، هر اقدام و نظری از جانب حکومت را باید ارزیابی کرد و باید جسارت داشت و علیرغم همه مخالفت های خود، اگر اقدام و سخن و نکته مثبتی در حاکمیت وجود دارد گفت و نوشت. تنها در این صورت است که مردم به ما بعنوان منتقدان دلسوز میهن نگاه می کنند و نه براندازان کور و یکسویه بینی که یک چشم خود را عادت دارند ببندند و عادت به "سیاه" بینی دارند. اشاره ما به نقش ایران در سوریه نیز هست. همچنان که به برخی موضع گیری های دوران اخیر رهبر جمهوری اسلامی در سیاست خارجی. از جمله درباره حمله موشکی امریکا به سوریه که با فاصله گیری از پرخاش و تهدید، بدرستی روز گذشته در باره موشک پردانی امریکا به سوریه گفت که این اقدام تروریسم را تقویت می کند و تروریسم در ادامه گسترش خود به امریکا نیز خواهد رسید.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 21 فروردین

 
 

اشتراک گذاری: