ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 فروردین ماه  1396

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

زور دولت نمی رسد

مردم مالیات میدهند

نهادها از مالیات می گریزند

 
 
 
 
 

 

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که از ابتدای فروردین سال گذشته تا پایان بهمن ماه ایرانی ها 117 هزار و 760 میلیارد تومان مالیات به دولت داده اند. این رقم 31.1 درصد بیش از سال پیش از آنست.

سهم اشخاص حقوقی (شامل شرکت های دولتی و غیر دولتی و بدهی های معوقه ) در این مقطع زمانی به 26 هزار و 790 میلیارد تومان می رسد .

دولت در این دوره زمانی 2 هزار و 360 میلیارد تومان تحت عنوان مالیات بر ثروت دریافت کرده است.

مالیات بر واردات نیز برابر با 14 هزار 280 میلیارد تومان و مالیات بر کالا و خدمات برابر با 29 هزار و 110 میلیارد تومان بوده است.

در این میان هیچ نامی از نهادهای اقتصادی و امپراطوری های اقتصادی نیست که نه تنها مالیات به دولت نمیدهند بلکه برای دولت خط و نشان هم می کشند! از جمله آستانقدس رضوی که در همین شماره پیک نت با ابعاد این امپراطوری آشنا می شود.


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 29 فروردین

 
 

اشتراک گذاری: