ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

اول بهمن ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

عنوان اول پیک نت 1 بهمن

دستگیری و اعتراف گیری

کار و نان و حقوق نمی شود!

 
 
 
 
 

 

پخش باصطلاح گزارشی درباره اعترافات برخی کارگران بازداشت شده شرکت هفت تپه و حامیان بازداشت شده آنها از سیمای جمهوری اسلامی (29 دیماه) یکبار دیگر نشان داد که اطلاعات سپاه و دم و دستگاه امنیتی بیت رهبری نه می توانند و نه می خواهند قبول کنند که دوره اعتراف گیری و اعتراف پخش کنی و جاسوس بگیری گذشته است. پخش این نوع گزارش ها نه برای کارگران حقوق عقب افتاده می شود و نه باعث رونق تولید و جلوگیری از بیکاری. یکنفر در آن راس هرم نیست که بگوید "حقوقشان را بدهید تا اعتراضات خاتمه پیدا کند" یکنفر نیست که به آقا بگوید: "فرمان شما برای خصوصی سازی موجب فاجعه در تولید ملی شد"، کسی نیست به ایشان بگوید "با تجار و اتاق بازرگانی نمی گوئیم ملاقات آشکار و پنهان نکنید، اما یکبار هم از کارگران معترض کارخانه ها بخواهید نمایندگانشان را به تهران بفرستند و با آنها دیدار کنید و مستقیم بشنوید چه می گویند" (البته انتخاب نماینده بدون دخالت های امنیتی و حکومتی). پای این حزب و آن حزب و پای امریکا و نام طرح های براندازی امریکائی نظام را به میان نکشید که نتیجه معکوس می دهد. برانداز آنها هستند که موسسات اعتباری را راه انداختند و مردم غارت کردند، براندازان سر هر خیابان شعبه های بانکی باز کرده اند. مسئله را حل کنید، حذف صورت مسئله ممکن نیست و روز به روز این مسئله بغرنج تر خواهد شد. یک روز تلگرام را مقصر معرفی کردن و روز دیگر فلان حزب و گروه را و بدنبال آن و... نان و شغل و حقوق نمی شود. اگر کارگران می گویند خصوصی سازی و یا در واقع خصولتی سازی و واگذاری کارخانه ها به شرکت های وابسته به سپاه پدر تولید و صنایع تولیدی را در آورده، هیاتی مستقل و مرکب از اقتصاددانان را تشکیل بدهید تا این مسئله را بررسی کنند. اگر می گویند تجارت کمر مملکت و ملت را شکسته، با زندان و اعتراف گیری که این کمر راست نمی شود! اگر می گویند ریشه فساد در نهادهای غیر انتخابی و غیر پاسخگوست، این ریشه در زیر زمین های اعتراف گیری خشک نمی شود. وقتی فرمانده نیروی انتظامی اعتراف می کند که حکومت از راهپیمائی امسال 22 بهمن بیم دارد و این بیم را با این ادعا مطرح می کند که می خواهند این راهپیمائی را بهم بزنند و فتنه 97 درست کنند  (تبدیل شعارهای راهپیمائی به شعار علیه وضع موجود و حتی شورش مردم)، پس از واقعیت نارضائی مردم و ریشه های آن باید مطلع باشید. اگر چنین است، پس بازداشت و زندان و اعتراف گیری چگونه می تواند اعتراض اکثریت جامعه را خفه کند؟


به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت اول بهمن

 
 

اشتراک گذاری: