ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

27 شهریور ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 

 

ایران 1195 شهردار مرد و 5 شهردار زن دارد

سونامی بازنشستگی پشت در

شهرداری ها و استانداری ها

 
 

 

ایران یک هزار و 200 شهر دارد و هر کدام هم شهردار، در جمع این شهرها، تنها 5 زن شهردارند. یک زن در خوزستان ، ٢ زن در استان سیستان و بلوچستان و ٢ زن در شهرداری نواحی تهران. منطقه ٧ و منطقه ١٠ .

چه تعداد از شهرداران مرد در یک هزار و 195 شهر ایران قرار است بازنشسته شوند و نیروی جوان که خواه نا خواه بخش عظیمی از آن زنان تحصیلکرده ایران هستند جای آنها را خواهند گرفت؟ ضمنا آن 5 زن که شهردارند سالها تا سن بازنشستگی فاصله دارند!

آیا در شهرداری ها نیز همان تصفه از بازنشستگان خواهد شد که قرار است در استانداری ها و فرماندداری ها بشود؟ فعلا صحبت از بازنشسته شدن 17 استاندار و صدها معاون و فرماندار مطرح است.

 

 
 
 
 
 

اشتراک گذاری: