ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 مرداد ماه  1397

  pyknet100@gmail.com

 
 
 

فرشاد مومنی

حق با موسوی بود

که نگران حاکمیت رانتجوها بود
 
 
 
 

 

فرشاد مومنی اقتصاد دان است و از اصلی ترین اقتصاددان هائی که خطاب به روحانی و ملت نامه نوشتند و امضائی 40 نفره هم پای آن گذاشتند.

آقای خامنه ای در آخرین سخنرانی اش از این نامه خیلی تجلیل کرده و آن را توی چشم دولت زده است. کسی خود تیم اقتصادی دولت را برگزیده و با تغییرماهیت اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی بی در و پیکر را در جامعه و حکومت رواج داد و فاجعه امروز را آفرید حالا از آن نامه حمایت می کند. فرشاد مومنی از یاران میرحسین موسوی است و اخیرا با صراحت از قول میرحسین موسوی در مناطره های انتخاباتی 88 نقل کرده است:

"مدیریت اقتصادی کشور در کل دوره 1384 تا امروز در تسخیر گروه های غیر مولد و رانتجو در آمده است." و این یعنی دوره رئیس جمهور شدن احمدی نژاد با هدایت مجتبی خامنه ای از درون بیت رهبری.

حالا باید سئوال کرد "فتنه گر" کیست و "فتنه" کدام است؟ و چه کسانی بصیرت داشتند و فاجعه امروز را پیش بینی کردند و به حصر افتادند و یا استخر مرگ شدند.

به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet @pyknet


 پیک نت 28 مرداد

 
 

اشتراک گذاری: